DHKT

Quy định hoạt động NCKH của Sinh viên Đại học Đà Nẵng

28/09/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Đại học Đà Nẵng đã ban hành Quy định hoạt động NCKH của sinh viên theo QĐ số 3226/QĐ-ĐHĐN ngày 21 tháng 9 năm 2020. 

Quy định gồm 6 chương, 25 điều và có hiệu lực từ ngày ký.

Toàn văn QĐ 3226/QĐ-ĐHĐN và Quy định tại đây.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn