DHKT

Khoa Kinh Tế Chính Trị

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

                                             TS. NGUYỄN HỒNG CỬ 
   
                                   --- PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH ---

                             

                                     Email:       cucuktct@gmail.com

                                                       cunh@due.edu.vn

                                     Di động:    0905242929

                                     Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/cu.nh 


                                                      ThS. LÊ MINH THỌ
                         --- TRƯỞNG BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ---

                                      Email:       tholeminhdhkt@gmail.com

                                      Di động:   0905193238

                                      Lý lịch khoa học: 


                                        TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN
                             --- TRƯỞNG BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ ---

                    Email:       nlthuhien.due@gmail.com

                                      hiennlt@due.edu.vn

                    Di động:   0914173579

                    Lý lịch khoa học: 


                                                 PGS.TS. TRẦN NGỌC ÁNH
                       --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ---

                           Email:       tranngocanhdhdn@yahoo.com.vn

                           Di động:   0905164874

                           Lý lịch khoa học:  http://scv.udn.vn/anhtn


                                             TS. DƯƠNG ANH HOÀNG
                          --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ---

                                   Email:       hoang_duonganh@yahoo.com

                                   Di động:   0905878545

                                   Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hoangda 


                                                      ThS. LÊ CẦN TĨNH
                  --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ---

                                    Email:      lenguyentinh1957@gmail.com

                                    Di động:  0905383789

                                    Lý lịch khoa học:  http://scv.udn.vn/tinhlc


                                               ThS. NGUYỄN PHI LÊ
                         --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ---

                                   Email:      lenp@due.edu.vn

                                   Di động:  0905225698

                                   Lý lịch khoa học: 


                                      ThS. TRẦN THỊ THÙY TRANG
                     --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ ---

                        Email:       trang.ch16a@gmail.com

                        Di động:   0905325823


                                     ThS. NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH
                     --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ ---

                             Email:         kieutrinhktct@gmail.com

                             Di động:     0905334938


                                         ThS. LÊ SƠN
                  --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ---

                              Email:        leson_198724@yahoo.com

                              Di động:    0912335681


                                ThS. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
                       --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ ---

                           Email:       huyendhkt412@gmail.com

                           Di động:   0905880412

                           Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ntthuyen 


                                   TS. VƯƠNG PHƯƠNG HOA
                  --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ --- 

                                 Email:      hoalltp555@gmail.com

                                 Di động:  0915156555

                                 Lý lịch khoa học: 


                               ThS. LÊ THỊ NGỌC HOA
               --- GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ---

                            Email:      hoaltn@due.edu.vn

                            Di động:  0985213930

                            Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hoaltn


                                             CN. VĂN CÔNG VŨ
                 --- TRỢ GIẢNG BỘ MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ ---

                           Email:        vancongvu96@gmail.com

                           Di động:    0394191696

                           Lý lịch khoa học: 
                                      CN. NGUYỄN THỊ CHINH
                         --- GIÁO VỤ KHOA, THƯ KÝ KHOA ---

                                      Email:    nguyenchinh.200789@gmail.com

                                      ĐT VP:      02363950359

                                      Di động:   0917323221

                                      Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/chinhnt 


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants