DHKT

TB: Học bổng Lương Văn Can năm học 2021-2022

HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2021 - 2022
----
Học bổng bậc Đại học (HBLVC) của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can (LVCF) nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện theo học hết chương trình Đại học tại Việt Nam cho các sinh viên tài năng, có mục tiêu phát triển bản thân cụ thể và mong muốn đóng góp cho xã hội nhưng hoàn cảnh khó khăn, hoặc là người khuyết tật, thuộc nhóm thiểu số, ở vùng sâu vùng xa. Ngoài gói hỗ trợ kinh phí lên đến 100% học phí và sinh hoạt phí, sinh viên nhận HB LVC còn được tham gia các chương trình rèn luyện kỹ năng, mentorship, tìm hiểu doanh nghiệp và đào tạo tiếng Anh.
----
☘️Đối tượng trao học bổng
- Đối tượng 1: Sinh viên đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước, có thành tích học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của LVCF
- Đối tượng 2: Học sinh lớp 12 các trường THPT trong cả nước trúng tuyển và trở thành Sinh viên Đại học vào năm học 2021 - 2022, có thành tích học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu của LVCF
----
💸Giá trị học bổng
Sau khi xét duyệt các hồ sơ gửi về, Hội đồng tuyển chọn sẽ quyết định trao các suất học bổng:
Toàn phần, bao gồm:
– 100% học phí
– 100% sinh hoạt phí
– Chi phí học ngoại ngữ
Hoặc bán phần, bao gồm:
– 100% hoặc một phần học phí
– 100% hoặc một phần sinh hoạt phí
– Có thể có hoặc không có chi phí học ngoại ngữ
---
📋Hồ sơ đăng ký và Tiêu chí xét tuyển
----
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 18/5/2021 đến ngày 17h00 23/07/2021.