DHKT

 • Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký thực tập tốt nghiệp, học kì I năm học 2024 - 2025

  Kính gửi sinh viên các lớp hệ chính quy đăng ký thực tập đợt 1 năm học 2024-2025,

  Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký thực tập tốt nghiệp tại Thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy đợt 1 - năm học 2024 - 2025 (http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/19078/bid/456) như sau:

  Bước

  Nội dung

  Thời gian cũ

  Thời gian điều chỉnh

  1

  Đăng ký trực tuyến

  09h00 ngày 10/6 đến 16h00 ngày 12/6/2024

  09h00 ngày 18/6 đến 16h00 ngày 20/6/2024

  2

  Kiểm tra kết quả xét chọn Khóa luận tốt nghiệp

  Từ ngày 17/6 đến ngày 19/6/2024

  Từ ngày 25/6 đến ngày 27/6/2024

   

  Trân trọng./.