📣📣📣Alo Alo 1.2.3.4 3.2.1 học sinh tại Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nghe rõ trả lời.

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐOÀN TƯ VẪN TUYỂN SINH Hẹn các bạn tại trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị 27/03/2021 ĐẠIHOCĐÀNĂNG L TRƯỜNGĐẠI HỌC KINH XẾT TUYỂN HỌC BẠ Chương trình Cử nhân Liên kết Quốc tế HỌC BỔ»NG LÊN ĐẾN 100%' 

🌺Ngày mai, ngày 27 tháng 3, Ban tuyển sinh Chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( #CIE_DUE ) sẽ chọn ngôi trường xinh đẹp này để tiếp tục vẽ nên hành trình đầy sắc màu.

🍃Các bạn sẽ được trực tiếp giới thiệu và giải đáp những thắc mắc về các Chương trình Liên kết Quốc tế của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
🍃Đặc biệt hơn, các bạn học sinh THPT Lê Lợi còn được trải nghiệm hành trình “Một ngày làm Sinh viên Quốc tế“ đầy thú vị nữa đó.
🌺CIE mong rằng những lời tư vấn và trải nghiệm lần này sẽ giúp các bạn có được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích để vững vàng hơn trên con đường Đại học sắp tới.
🌺Còn các bạn trường khác thì sao nào? CIE hẹn gặp các bạn vào một ngày nắng ấm và chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp nhé! 🌤❤️🌤
------------------------------
Địa chỉ: Phòng E203, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( 71 Ngũ Hành Sơn )
☎️ Điện thoại: 0236 3953076 - 0916 820 577
📧 E-mail: cie@due.edu.vn
👉🏻 Đăng kí online ngay tại: https://tinyurl.com/ybt8ek92
👉🏻 Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: https://tinyurl.com/y7c9vg9c

🌺Ngày mai, ngày 27 tháng 3, Ban tuyển sinh Chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( #CIE_DUE ) sẽ chọn ngôi trường xinh đẹp này để tiếp tục vẽ nên hành trình đầy sắc màu.
🍃Các bạn sẽ được trực tiếp giới thiệu và giải đáp những thắc mắc về các Chương trình Liên kết Quốc tế của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
🍃Đặc biệt hơn, các bạn học sinh THPT Lê Lợi còn được trải nghiệm hành trình “Một ngày làm Sinh viên Quốc tế“ đầy thú vị nữa đó.
🌺CIE mong rằng những lời tư vấn và trải nghiệm lần này sẽ giúp các bạn có được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích để vững vàng hơn trên con đường Đại học sắp tới.
🌺Còn các bạn trường khác thì sao nào? CIE hẹn gặp các bạn vào một ngày nắng ấm và chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp nhé! 🌤❤️🌤
------------------------------
Địa chỉ: Phòng E203, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( 71 Ngũ Hành Sơn )
☎️ Điện thoại: 0236 3953076 - 0916 820 577
📧 E-mail: cie@due.edu.vn
👉🏻 Đăng kí online ngay tại: https://tinyurl.com/ybt8ek92
👉🏻 Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: https://tinyurl.com/y7c9vg9c
NT Minh Trang, Công Thắng và 26 người khác
9 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ
🌺Ngày mai, ngày 27 tháng 3, Ban tuyển sinh Chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( #CIE_DUE ) sẽ chọn ngôi trường xinh đẹp này để tiếp tục vẽ nên hành trình đầy sắc màu.
🍃Các bạn sẽ được trực tiếp giới thiệu và giải đáp những thắc mắc về các Chương trình Liên kết Quốc tế của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
🍃Đặc biệt hơn, các bạn học sinh THPT Lê Lợi còn được trải nghiệm hành trình “Một ngày làm Sinh viên Quốc tế“ đầy thú vị nữa đó.
🌺CIE mong rằng những lời tư vấn và trải nghiệm lần này sẽ giúp các bạn có được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích để vững vàng hơn trên con đường Đại học sắp tới.
🌺Còn các bạn trường khác thì sao nào? CIE hẹn gặp các bạn vào một ngày nắng ấm và chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp nhé! 🌤❤️🌤
------------------------------
Địa chỉ: Phòng E203, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( 71 Ngũ Hành Sơn )
☎️ Điện thoại: 0236 3953076 - 0916 820 577
📧 E-mail: cie@due.edu.vn
👉🏻 Đăng kí online ngay tại: https://tinyurl.com/ybt8ek92
👉🏻 Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: https://tinyurl.com/y7c9vg9c
NT Minh Trang, Công Thắng và 26 người khác
9 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ
🌺Ngày mai, ngày 27 tháng 3, Ban tuyển sinh Chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( #CIE_DUE ) sẽ chọn ngôi trường xinh đẹp này để tiếp tục vẽ nên hành trình đầy sắc màu.
🍃Các bạn sẽ được trực tiếp giới thiệu và giải đáp những thắc mắc về các Chương trình Liên kết Quốc tế của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
🍃Đặc biệt hơn, các bạn học sinh THPT Lê Lợi còn được trải nghiệm hành trình “Một ngày làm Sinh viên Quốc tế“ đầy thú vị nữa đó.
🌺CIE mong rằng những lời tư vấn và trải nghiệm lần này sẽ giúp các bạn có được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích để vững vàng hơn trên con đường Đại học sắp tới.
🌺Còn các bạn trường khác thì sao nào? CIE hẹn gặp các bạn vào một ngày nắng ấm và chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp nhé! 🌤❤️🌤
------------------------------
Địa chỉ: Phòng E203, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( 71 Ngũ Hành Sơn )
☎️ Điện thoại: 0236 3953076 - 0916 820 577
📧 E-mail: cie@due.edu.vn
👉🏻 Đăng kí online ngay tại: https://tinyurl.com/ybt8ek92
👉🏻 Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: https://tinyurl.com/y7c9vg9c
NT Minh Trang, Công Thắng và 26 người khác
9 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ
🌺Ngày mai, ngày 27 tháng 3, Ban tuyển sinh Chương trình Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( #CIE_DUE ) sẽ chọn ngôi trường xinh đẹp này để tiếp tục vẽ nên hành trình đầy sắc màu.
🍃Các bạn sẽ được trực tiếp giới thiệu và giải đáp những thắc mắc về các Chương trình Liên kết Quốc tế của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
🍃Đặc biệt hơn, các bạn học sinh THPT Lê Lợi còn được trải nghiệm hành trình “Một ngày làm Sinh viên Quốc tế“ đầy thú vị nữa đó.
🌺CIE mong rằng những lời tư vấn và trải nghiệm lần này sẽ giúp các bạn có được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích để vững vàng hơn trên con đường Đại học sắp tới.
🌺Còn các bạn trường khác thì sao nào? CIE hẹn gặp các bạn vào một ngày nắng ấm và chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp nhé! 🌤❤️🌤
------------------------------
Địa chỉ: Phòng E203, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ( 71 Ngũ Hành Sơn )
☎️ Điện thoại: 0236 3953076 - 0916 820 577
📧 E-mail: cie@due.edu.vn
👉🏻 Đăng kí online ngay tại: https://tinyurl.com/ybt8ek92
👉🏻 Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: https://tinyurl.com/y7c9vg9c
NT Minh Trang, Công Thắng và 26 người khác
9 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ