DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Hội thảo MICA

  • GIỚI THIỆU VỀ MICA

      01/09/2018

    MICA - MARKETING IN CONNECTED AGE là hội thảo khoa học quốc tế xoay quanh các chủ đề liên quan đến xu hướng mới nhất và nổi bật nhất của Marketing hiện đại, được tổ chức hai năm một lần bởi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE) hợp tác cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

1