DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Hội thảo MICA

 • Tổng kết Hội thảo Khoa học Quốc tế MICA-2022 - Marketing in the New Normal: Leveraging Digital Powers

    01/10/2022

  Vào sáng hôm nay, ngày 1/10/2022, tại trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, Hội thảo quốc tế Marketing in the Connected Age (MICA 2022) đã chính thức khai mạc và diễn ra những phiên làm việc và trao đổi học thuật sôi nổi.

 • Giáo sư Raymond Burke - Diễn giả chính của MICA-2022

    27/09/2022

  Giáo sư Raymond Burke là Giáo sư E.W. Kelley tại Trường Kinh doanh Kelley của Đại học Indiana, đồng thời là giám đốc sáng lập Phòng thí nghiệm Giao diện Khách hàng, sẽ trình bày bài phát biểu có tiêu đề “Các công cụ mới để đo lường và quản trị khả năng mua sắm” tại hội thảo MICA-2022.

 • Chào mừng các đơn vị Đồng tổ chức hội thảo MICA-2022

    17/08/2022

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng rất vinh dự chào mừng Trường Đại học London South Bank (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam), Trường Đại học Tài chính - Marketing (Việt Nam) và Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng (Việt Nam) tham gia hội thảo MICA-2022 với tư cách Đồng tổ chức.

 • KEYNOTE SPEAKER FOR MICA 2022

    06/01/2022

  This year in MICA 2022, Dr. Ray Burke will present his keynote speech titled “New Tools for Measuring and Managing Shoppability”

 • GIỚI THIỆU VỀ MICA

    01/09/2018

  MICA - MARKETING IN CONNECTED AGE là hội thảo khoa học quốc tế xoay quanh các chủ đề liên quan đến xu hướng mới nhất và nổi bật nhất của Marketing hiện đại, được tổ chức hai năm một lần bởi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DUE) hợp tác cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

1