DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Trao đổi phương pháp đánh giá học phần bằng công cụ rubric

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

 Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Marketing

Chủ đề: "Trao đổi phương pháp đánh giá học phần bằng công cụ rubric"

Báo cáo viên  TS. Ngô Thị Khuê Thư

Thời gian: 09h00 ngày 27/09/2018 (thư

Địa điểm:  Phòng Nghiên cứu, Tầng 4 Thư viện Trường ĐHKT

Tài liệu của buổi sinh hoạt Nhóm đọc, kính mời tham khảo tài liệu

Thông báo này thay cho giấy mời.