DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Ứng dụng công cụ rubric vào đánh giá học phần


Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Marketing

Chủ đề:   Ứng dụng công cụ rubric vào đánh giá học phần

Báo cáo viên  ThS. Chu Mỹ Giang, ThS. Nguyễn Cao Liên Phước, ThS. Trương Đình Quốc Bảo

Thời gian: 9h45 ngày 11/10/2018 (thư

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, Tầng 4 Thư viện Trường ĐHKT

Tài liệu của buổi sinh hoạt Nhóm đọc, kính mời tham khảo : Tài liệu

Thông báo này thay cho giấy mời.