DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Thảo luận về kỹ năng truyền thông và tư duy sáng tạo

14/06/2018

THẢO LUẬN VỀ KĨ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING)

Tư duy sáng tạo và kĩ năng truyền thông là hai trong số những chuẩn đầu ra quan trọng, mang đậm màu sắc của Ngành Marketing so với các ngành khác trong khối ngành Kinh doanh, đáp ứng đúng yêu cầu dưới góc nhìn của các doanh nghiệp và các bên hữu quan khác về năng lực của một chuyên viên Marketing thành công. Chính vì vậy mà tư duy sáng tạo và kĩ năng truyền thông được đặc biệt coi trọng và tích hợp trong đa số các học phần chuyên ngành mà Khoa đang giảng dạy. 


Thầy Cô Khoa Marketing tại buổi sinh hoạt TRT 

Chiều ngày 22 tháng 1, Khoa Marketing với nỗ lực phát triển, củng cố chất lượng của chương trình đào tạo ngành Marketing nói chung, và thúc đẩy rà soát phương pháp đánh giá hai chuẩn đầu ra quan trọng này của chương trình nói riêng, đã tổ chức buổi sinh hoạt nhóm đọc với chủ đề tập trung vào việc thảo luận về kĩ năng truyền thông và tư duy sáng tạo đối với chương trình đào tạo ngành Marketing. 

Ở buổi sinh hoạt, Ths Nguyễn Minh Tâm và Ths Trần Thị Phương Hà đã trình bày tổng quan về kĩ năng truyền thông và tư duy sáng tạo và các tiêu chí cụ thể để đánh giá hai kĩ năng đặc thù này. Bài báo cáo trình bày dựa trên các cơ sở khoa học và các minh chứng, dữ liệu tham khảo từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Phần trình bày một lần nữa làm rõ về tầm quan trọng của hai kĩ năng này đối với chương trình đào tạo ngành Marketing và cách thức đánh giá phù hợp theo cách tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.

Ths Trần Thị Phương Hà 


ThS Nguyễn Minh Tâm 

Trong phần thảo luận, các phương pháp đánh giá và Rubric hiện tại cho kĩ năng truyền thông và tư duy sáng tạo trong các học phần do Khoa Marketing phụ trách cũng được đưa ra để đánh giá và trao đổi một cách khách quan, qua đó chỉ rõ những ưu điểm hiện có và những mặt hạn chế còn tồn tại, nhằm đưa ra các ý kiến đóng góp về các hướng đi cụ thể, rõ ràng để cải thiện và xây dựng một phương pháp đánh giá tốt hơn cho các kĩ năng này.

Hi vọng với những nỗ lực của tập thể giáo viên Khoa Marketing trong công tác cải thiện phương pháp đánh giá kĩ năng, trong tương lai việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên về hai kĩ năng quan trọng sẽ ngày càng đảm bảo tính khoa học, minh bạch, công bằng và chi tiết, nâng cao động lực học tập cho người học và góp phần vào sự phát triển chung của chương trình đào tạo, đồng thời thúc đẩy đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo một cách bài bản, nhất quán và khoa học.