DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Thành tựu đạt được về KH&HTQT năm học 2017-2018

Tổng hợp đề tài khoa học các cấp  

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

ĐỀ TÀI

 

Đề tài cấp Trường

 

 

1

Nghiên cứu tác động của triết lý đạo đức cá nhân đến hành vi tiêu dùng có đạo đức: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng

ThS. Trần Thị Phương Hà

2

Ảnh hưởng của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến đến lòng trung thành thương hiệu - trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng

ThS. Trương Đình Quốc Bảo

Đề tài cấp Bộ

 

 

1

Phát triển mô hình trải nghiệm đồng sáng tạo cho du lịch Đà Nẵng

PGS.TS Phạm Thị Lan Hương

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động kinh doanh của Nữ doanh nhân Việt Nam

TS. Ngô Thị Khuê Thư

3

Nghiên cứu mô hình hợp tác trong kênh phân phối ứng dụng giải pháp marketing tại điểm bán trong ngành hàng đóng gói

TS.

Đinh Thị Lệ Trâm

 

4

Phát triển mô hình liên kết các khu công nghiệp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái kinh doanh

TS. Đường Thị Liên Hà

SÁCH/ GIÁO TRÌNH

 

 

Sách chuyên khảo

Mô hình phố chuyên doanh: cơ sở khoa học và định hướng phát triển

Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà

 

  Số lượng công bố khoa học

STT

Tên bài báo

Tên tác gỉa

Tên tạp chí / hội thảo

Thời gian thực hiện

Loại tạp chí

Bài báo trong nước

1

Nghiên cứu tác động của marketing tại điểm bán đến quyết định mua của người tiêu dùng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói

TS. Đinh Thị Lệ Trâm và cộng sự

Tạp chí Công thương, số 9 tháng 6/2018 trang 274-280

2018

 

2

Quyền lực và quan hệ trong kênh phân trong bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam

TS. Đinh Thị Lệ Trâm và cộng sự

Tạp chí Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, số 103 tháng 6/2018

2018

 

3

Ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần doanh nhân của các Nữ doanh nhân miền Trung- Cách tiếp cận từ văn hóa Hofstede.

TS. Ngô Thị Khuê Thư và cộng sự

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN

4/2017

 

4

Chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích: góc nhìn từ cơ sở lý luận

PGS. Phạm Thị Lan Hương , TS. Ngô Thị Khuê Thư

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

3/2018

 

5

Tác động của chính sách Marketing quan hệ đến lòng trung thành khách hàng tại các NHTM ở tỉnh Quảng Ngãi

PGS. Phạm Thị Lan Hương ,TS. Ngô Thị Khuê Thư

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3/2018

 

6

Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các Nữ doanh nhân khu vực miền Trung.

TS. Ngô Thị Khuê Thư

Tạp chí Khoa học thương mại

7/2018

 

7

Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà nẵng

PGS. Phạm Thị Lan Hương, ThS Trương Đình Quốc Bảo

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(123),

2/2018

 

8

Định vị thuộc tính địa phương dựa trên chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI): Hàm ý đối với Thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: Lê Văn Huy.

Tạp chí Kinh tế và Quản lý. Số: 25. Trang: 35-41. Năm 2018.

2018

 

9

Đánh giá chất lượng dịch vụ website ngân hàng: thực tiễn đối với website ngân hàng Đông Á.

Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(125).2018. Trang: 51. Năm 2018.

 

 

10

Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam.

Tác giả: Trần Trung Vĩnh; Lê Văn Huy; Lê Thị Bích Trâm; Trần Thị Kim Phượng.

Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 249. Trang: 61-71. Năm 2018.

 

 

11

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng chính phủ điện tử của người dân tại thành phố Đà Nẵng.

Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*.

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 51. Năm 2018

 

 

12

Khám phá các thành phần tạo nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực khách sạn.

Tác giả: Lê Văn Huy, Nguyễn Hữu Thái Thịnh.

Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 98. Năm 2017

 

 

Bài báo quốc tế

1

Marketing practices in small and medium sized enterprises (SMEs): The case of Vietnam

PGS. Phạm Thị Lan Hương

International Journal of Commerce and Management Research, Volume 3, Issue 10

10/2017

 

2

An exploratory study of the perception of

co-creation experience in the tourism

industry: a case study in Danang city, Vietnam

Lan-Huong Thi Pham, University of Economics- The University of Danang.

Bao Quoc Truong-Dinh, University of Economics-The University of Danang.

Academy of Marketing Studies Journal

Volume 22, Issue 3, 2018

 

3

Technology Readiness and Customer satisfaction in luxury hotels: A case study of Vietnam.

Authors: Long Pham; Pham Thi Hoan Nguyen; Le Van Huy; Donna Luse.

International Journal of Entrepreneurship (SCOPUS). No: 22. Year 2018

2/2018

 

4

The Impact of Website Service Quality on Customer Trust and Purchase Intentions in the Hotel: Theoretical Approach.

Authors: Nguyen Huu Thai Thinh; Le Van Huy; Nguyen Truong Son.

International Journal of Applied Business and Economic Research (SCOPUS). No: 15 (23). Pages: 479-498.

9/2017

 

5

The Development and Measurement of a Customer Satisfaction Index (E-CSI) in Electronic Banking: An Application ot the Central Vietnam Region.

Authors: Le Van Huy; Pham Long; Aidan O'Connr; Pham Tuyen.

International Journal of Strategic Decision Sciences (ABDC). No: 8(3). Pages: 45-58. Year 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo trong nước

1

Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp vào làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước,

PGS. Phạm Thị Lan Hương

Hội thảo COMB

12/2017

 

2

Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân tại Việt Nam: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

TS. Ngô Thị Khuê Thư

Hội thảo COMB

12/2017

ISBN:978-604-84-2715-3

3

Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng

PGS.TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Trương Đình Quốc Bảo, ThS. Trương Thị Vân Anh

Hội thảo Quốc gia Marketing tại Việt Nam từ Lý thuyết đến thực tiễn

6/2017

978-604-65-3031-2

4

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ giữa các Khu công nghiệp thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Khoa học & Quản trị (COMB2017).

Võ Quang Trí, Đường Thị Liên Hà

Hội thảo quốc gia COMB-2017

 

ISBN:978-604-84-2715-3

 

 

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế

1

An Exploratory Study of The Perception of Co-Creation Experience in The Tourism Industry: A Case Study in Danang City, Vietnam

PGS. Phạm Thị Lan Hương, ThS Trương Đình Quốc Bảo

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

2

City Branding Through Online Travel Information Search: Cases of Culture-led Cities in Vietnam

NCS. ThS Trương Thị Vân Anh

Hội thảo Quốc tế châu Á về Nghiên cứu Kinh doanh và Kinh tế (ACBES) 2018

9/2018

 

3

Cultural Tourism and City Branding in a Digital Era: A Search Pattern Analysis of Three Tourist Cities in Central Vietnam

PGS. Phạm Thị Lan Hương, NCS.ThS Trương Thị Vân Anh

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

4

The Formation of Facebook Wellbeing: The Perspectives of

Self-disclosure, Social Support, Stress, Loneliness and Fear

of Missing Out

ThS. Chu Mỹ Giang , ThS Nguyễn Phương Thảo

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

5

Who Are More Responding to Marketing on Social Media?

A Motivation-Based Segmentation of Facebook Users in

Vietnam

NCS. ThS Phan Thị Phú Quyến

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

6

Factors Affecting Online Purchase Intention on Facebook:

The Role of Online Customer Experience

TS. Ngô Thị Khuê Thư, ThS Nguyễn Phương Thảo

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

7

An Exploration of Gender Differences in The Use of Social Networking Sites and Recommendation for Online Advertising – The Case of FacebookAn Exploration of Gender Differences in The Use of Social Networking Sites and Recommendation for Online Advertising – The Case of Facebook

ThS. Nguyen Cao Lien Phuoc

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

8

Role of Perceived Risk in Determining Consumer

Acceptance of Mobile Payment: An Empirical Study in

Vietnam

ThS. Trần Thị Phương Hà

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

9

Examining Factors Affecting Online Review Helpfulness in

The Context of Vietnam: The Role of Review Characteristic

TS. Đinh Thị Lệ Trâm, ThS. Chu Mỹ Giang

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

10

Ethical Consumption in Vietnam – Do Moral Philosophy,

Values and Demographics Differences Matter? A Research

Proposal

ThS. Trần Thị Phương Hà

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

11

 

 


 

12

  

13

The Impact of Eco-Labelling on Green Purchase Intention of Vietnamese’s Consumers: A Conceptual Framework

TS. Ngô Thị Khuê Thư

International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA

10/2018

 

14

Theoretical model of hotel website service quality.

Authors: Nguyễn Hữu Thái Thịnh, Lê Văn Huy.

15th APacCHRIE conference (The Future of Hospitality and Tourism: Opportunities & Challenges). No: ISBN: 9786027352827. Pages: 141-158.

2017.

 

15

Determinants of Relationship quality in the context of the Industrial Zones in the Central Vietnam Key Economic Region.

Duong Thi Lien Ha, Vo Quang Tri.

Proceeding of International Conference For Young Researchers In Economics And Business, Pages: 389-397. Year 2017.

2017