DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Danh sách GVCN 2018-2019

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVCN VÀ BAN CÁN SỰ LỚP

HKI NĂM HỌC 2018-2019

STT

HỌ VÀ TÊN

LP SH

Chức vụ

GVCN

1

Hồ Khả Mừng

44K12.1

Lớp trưởng

Ngô Th Khuê Thư

2

Lê Minh Toàn

44K12.1

Lớp phó

3

Đặng Dương Thiện

44K12.1

Lớp phó

4

Đng Th Quyên

44K12.2

Lớp trưởng

Nguyn Phương Tho

5

Lê Th Qunh Giao

44K12.2

Lớp phó

6

H Quang Minh

44K12.2

Lớp phó

7

Võ Phưc Anh Khoa

44K12.3

Lớp trưởng

Nguyn Cao Liên Phưc

8

Nguyễn Thị Thuỷ

44K12.3

Lớp phó

9

Nguyễn Anh Thi

44K12.3

Lớp phó

10

Trần Lê Yến Chi

44K28

Lớp trưởng

Trn Thị Phương Hà

11

Trần Mai Khánh Vy

44K28

Lớp phó

12

Nguyễn Thu Thuỷ

44K28

Lớp phó

13

Ngô Thị Thảo Nhi

43K12.1

Lớp trưởng

Ngô Th Khuê Thư

14

Hồ Thị Út Ngân

43K12.1

Lớp phó

15

Nguyễn Thị Chi

43K12.1

Lớp phó

16

Đặng Trần Bảo

43K12.2

Lớp trưởng

Trương Đình Q. Bo

17

Phan Lê Bảo Ngọc

43K12.2

Lớp phó

18

Huỳnh Thị Nhi

43K12.2

Lớp phó

19

Phan Ngọc Lâm

43K12.3

Lớp trưởng

Chu M Giang

20

Võ Thị Ngọc Tiên

43K12.3

Lp Phó

21

Nguyễn Thị Lan Trinh

43K12.3

Lp Phó

22

Ngô Thị Thu Uyên

43K28

Lớp trưởng

Đinh Th L Trâm

23

Lê Minh Thuý

43K28

Lớp phó

24

Nguyễn Thị Hồng Vinh

43K28

Lớp phó

25

Phạm Như Anh

42K12.1

Lớp trưởng

Hoàng Th Liu

26

Bùi Đỗ Hồng Ân

42K12.1

Lp phó

27

Lê Như Quỳnh

42K12.1

Lớp phó

28

Huỳnh Duy Long

42K12.1

Lớp phó

29

Nguyễn Lê Thanh Nhật

42k12.2

Lớp trưởng

Nguyn Cao Liên Phưc

30

Nguyễn Thị Trinh

42k12.2

Lp phó

31

Nguyễn Thụy Thảo Uyên

42k12.2

Lp phó

32

Nguyễn Minh Thảo

42K12.3

Lớp trưởng

Nguyn Phương Tho

33

Nguyễn Thanh Sơn

42K12.3

Lp phó

34

Đoàn Thục Phương

42K12.3

Lp phó

35

Đỗ Kỳ Minh

41K12.1

Lớp trưởng

Trn T Phương Hà

36

Bùi Kim Oanh

41K12.1

Lp phó

37

Đng Thanh Hà

41K12.1

Lp phó

38

Lê Văn Tín

41K12.2

Lớp trưởng

Trương Đình Q. Bo

39

Phan Thục Hân

41K12.2

Lp phó

40

Trần Thanh Huyền.

41K12.2

Lp phó

41

Trần Thị Duyên

41K12.3

Lớp trưởng

Chu M Giang

42

Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

41K12.3

Lp phó

43

Trương Thị Minh Thư

41K12.3

Lp phó

Trưng Khoa

Ngưi lp bng