DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Hội thảo Khoa học đã tổ chức

Hội thảo COMB2014

Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh lần 3 (COMB 2014), với chủ đề “Liên kết và tái cấu trúc kinh doanh – Góc nhìn chủ động”. Đây là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng chủ trương “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” của doanh nghiệp, doanh nhân thành phố.

Với mục tiêu kết nối nền khoa học quản trị tiên tiến của thế giới với thực tiễn kinh doanh năng động tại Đà Nẵng, Việt Nam, COMB 2014 là dịp để các nhà khoa học, doanh nhân và các nhà quản lý chính sách trao đổi những ý tưởng mới, cách thức giải quyết, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về những cơ hội và thách thức đặt ra trong đổi mới kinh doanh, nhằm chủ động thay đổi để thích ứng với biến động thị trường.

Hơn 200 học giả, các nhà nghiên cứu từ hơn 20 trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước đã cùng với các doanh nghiệp, doanh nhân thảo luận thông qua các báo cáo khoa học, tham luận về 5 lĩnh vực: quản trị chiến lược; quản trị chuỗi cung ứng; quản trị Marketing; quản trị tài chính; và quản trị nguồn nhân lực. Trong đó, tập trung vào sự chuyển đổi mô hình kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp, từ việc tái cấu trúc thị trường và nguồn cung ứng đến việc tái tổ chức các hoạt động bên trong doanh nghiệp và định vị thị trường. Ngoài ra, hội thảo lần này cũng hướng sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp vào các mô hình liên kết kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực như là một giải pháp tiềm năng cho các vấn đề hiện tại của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Hội thảo COMB2013

Hội thảo về Quản trị và Kinh doanh 2013 (COMB2013) với chủ đề “Hợp tác và Cạnh tranh cho Phát triển bền vững”. Hội thảo hướng đến mục tiêu xây dựng một diễn đàn thường niên để chia sẻ ý tưởng, các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong Quản trị và Kinh doanh. Các chủ đề gợi ý cho cho bài viết hội thảo, nhưng không giới hạn, bao gồm:

- Quản trị chiến lược;

- Lãnh đạo đa văn hóa;

- Đạo đức trong kinh doanh;

- Quản trị chuỗi cung ứng;

- Marketing và mạng xã hội;

- Quản trị nguồn nhân lực;

- Tài chính – Ngân hàng;

- Ứng dụng lý thuyết trò chơi

 

 

Hội thảo CMS2013

Hội thảo CMS 2013– trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng với chủ đề chia sẻ ý tưởng, mô hình và khái niệm mới trong lĩnh vực khoa học quản trị trước các xu hướng, biến động và thách thức được tổ chức vào tháng 7 năm 2013. Giới chuyên môn nhìn nhận, sự phát triển của tư tưởng và thực tiễn của khoa học quản trị đã góp phần to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới trong mấy trăm năm qua. Tuy nhiên, thế giới ngày nay đang phải đối mặt thách thức của môi trường toàn cầu hóa, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng kinh doanh. Điều đó đặt ra yêu cầu cho khoa học quản trị phải tìm kiếm các hướng giải quyết đối với các vấn đề thực tiễn quản lý kinh doanh trong một môi trường biến động như hiện nay.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 200 học giả, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đến từ hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước. Các bài viết được chia thành 6 lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

- Quản trị Chiến lược;

- Quản trị Chuỗi cung ứng;

- Khoa học Marketing;

- Quản trị Nguồn Nhân lực;

- Tài chính – Ngân hàng;

- Kinh tế lượng và mô hình hóa.

Các chủ đề tập trung vào hai khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của khoa học quản trị hiện đại, bao gồm các nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực nghiệm, tổng hợp kinh nghiệm quản lý. Từ đó, cung cấp một bức tranh về thực tiễn, xu hướng và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực khoa học quản trị.

Ban Tổ chức đã nhận được 86 bài viết tham gia. Trong số đó, 50 bài viết được phản biện chấp nhận và Hội đồng Khoa học đánh giá, lựa chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học.