DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Chúc mừng Thạc Sĩ Nguyễn Minh Tâm với công bố trên tạp chí Q1 Service Business

CHÚC MỪNG THẠC SĨ NGUYỄN MINH TÂM VỚI CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ Q1 SERVICE BUSINESS

Vào tháng 4/2021, ThS Nguyễn Minh Tâm và cộng sự đã công bố thành công bài báo với chủ đề "The survival of hotels during the COVID‑19 pandemic: a critical case study in Vietnam" trên tạp chí Q1 Service Business. 

Các biện pháp khắc phục được sử dụng cho đại dịch COVID-19 như hạn chế đi lại và kiểm dịch đã tạo ra những khó khăn nghiêm trọng cho ngành khách sạn. Tuy nhiên, cũng có một sự khan hiếm các chiến lược ứng phó hiệu quả cho ngành du lịch và khách sạn. Bài báo "The survival of hotels during the COVID‑19 pandemic: a critical case study in Vietnam" giới thiệu một chiến lược ứng phó do một khách sạn điển hình ở Việt Nam phát triển để giúp họ sống sót qua giai đoạn khó khăn này. Logic chi phối dịch vụ của Marketing và của Bourdieu về khung lý thuyết về thói quen, vốn liếng và feld được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích các liên kết. Phân tích thực nghiệm đã làm nổi bật thêm sự phát triển của dịch vụ kiểm dịch có trả tiền trong trường hợp khách sạn, có thể giúp cả khách sạn và cơ quan chức năng Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch.

Xem thêm về bài báo: https://link.springer.com/article/10.1007/s11628-021-00441-0