DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Chúc mừng TS Trần Triệu Khải với công bố bài báo trên tạp chí Q1 International Journal of Hospitality Management

CHÚC MỪNG TS TRẦN TRIỆU KHẢI VỚI CÔNG BỐ BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ Q1 INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY MANAGEMENT

Vào tháng 4/2021,Tiến Sĩ TRẦN TRIỆU KHẢI và cộng sự đã thành công xuất bản bài báo với tiêu đề "To disclose or to falsify: The effects of cognitive trust and affective trust on customer cooperation in contact tracing" trên tạp chí International journal of hospitality management. 

Tạp chí International journal of hospitality management là tạp chí Socpus xếp hạng Q1 trong lĩnh vực Business. Management và Accounting. Contact tracing bao gồm việc thu thập thông tin của mọi người để theo dõi sự lây lan của COVID-19 và để cảnh báo những người ở gần những người bị nhiễm bệnh. Biện pháp này rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, những lo ngại của khách hàng về việc vi phạm quyền riêng tư của họ có thể ngăn cản sự hợp tác của họ trong quá trình truy tìm địa chỉ liên hệ, gây rủi ro cho an toàn công cộng. Nghiên cứu này nghiên cứu cách tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi hợp tác của khách hàng trong việc theo dõi liên hệ dựa trên sự tin tưởng nhận thức và niềm tin tình cảm. Các phát hiện cho thấy rằng sự tin tưởng về mặt nhận thức làm tăng mức độ sẵn sàng tiết lộ thông tin của mọi người và giảm mức độ sẵn sàng làm sai lệch thông tin của họ, trong khi sự tin tưởng tình cảm làm tăng mức độ sẵn sàng cho cả việc tiết lộ và giả mạo. Nghiên cứu này đóng góp vào tài liệu về quyền riêng tư dữ liệu khách hàng bằng cách làm sáng tỏ cách thức mà niềm tin nhận thức và tình cảm ảnh hưởng rõ rệt đến hành vi hợp tác, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn.

Xem thêm về bài báo tại : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431921000104