DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo trao tặng bằng khen dành cho tập thể Khoa Marketing và TS. Ngô Thị Khuê thư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2021

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRAO TẶNG BẰNG KHEN DÀNH CHO TẬP THỂ KHOA MARKETING VÀ TS. NGÔ THỊ KHUÊ THƯ ĐÃ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2021 

Theo đề nghị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, vào cuối tháng 11 vừa qua, Khoa Marketing đã vinh dự được xướng tên là một trong 36 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tiếp từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2020 - 2021.

Bên cạnh đó, Khoa Marketing cũng vô cùng vinh dự khi TS. Ngô Thị Khuê Thư, Phó Trưởng khoa, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế nhận được bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2020 - 2021.

Bằng khen này là sự ghi nhận những nỗ lực của Khoa Marketing nói chung và cả tập thể giảng viên Khoa Marketing nói riêng. Đặc biệt, TS Ngô Thị Khuê Thư trong nhiều năm qua đã dành trọn tâm huyết, năng lực và thời gian để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhân cơ hội này, Khoa Marketing chân thành gửi lời cảm ơn đến Đại học Đà Nẵng và Đại học Kinh tế đã tạo điều kiện và ghi nhận những nỗ lực của tập thể Khoa Marketing trong sự nghiệp giáo dục, góp phần thổi bùng ngọn lửa đam mê cho nhiều thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam.