DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Sinh hoạt nhóm đọc TRT " Online Community Interactions"

SINH HOẠT NHÓM ĐỌC TRT KHOA MARKETING ĐỢT 3 - THÁNG 06/2020

Vào ngày 18/06/2020, tại phòng Lab Marketing đã diễn ra buổi sinh hoạt nhóm đọc TRT Khoa Marketing do ThS. Chu Mỹ Giang trình bày với topic: “Understanding the Relationship between Online Community Interactions and Customer Relational Outcomes through Harmonious Community Relationships: A Case Study of Samsung Online Communities in Vietnam“.

Tại buổi sinh hoạt nhóm đọc, ThS. Chu Mỹ Giang đã trình bày các lý thuyết, mô hình và nghiên cứu trước đây liên quan đến Online Community Interactions, Harmonious Community, Customer Relational Outcomes cũng như phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu từ cộng đồng sử dụng sản phẩm của thương hiệu Samsung phục vụ cho nghiên cứu của mình. Cũng tại buổi sinh hoạt nhóm đọc, các thành viên nhóm đọc TRT Khoa Marketing cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm giúp ThS Chu Mỹ Giang hoàn thiện đề tài.