DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Giới thiệu ban truyền thông khoa Marketing

BAN TRUYỀN THÔNG KHOA MARKETING 

Cùng chào đón Ban truyền thông của khoa Marketing . Hãy xem họ là ai ?

Ban truyn thông được to nên bi 4 tiu ban: ban ni dung, ban thiết kế, ban phóng s và ban nhân s