DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Danh sách GVCN 2017-2018

DANH SÁCH GVCN 2017-2018 

 

LỚP

 

GIẢO VIÊN CHỦ NHIỆM

40K12

 

Võ Quang Trí

41K12.1

 

Trần Thị Phương Hà

41K12.2

 

Trương Đình Quốc Bảo

41K12.3

 

Chu Mỹ Giang

42K12.1

 

Hoàng Thị Liễu

42K12.2

 

Nguyễn Cao Liên Phước

 

42K12.3

 

Nguyễn Phương Thảo

43K12.1

 

Ngô Thị Khuê Thư

43K12.2

 

Trương Đình Quốc Bảo

43K12.3

 

Chu Mỹ Giang

43K28

 

Đinh Lệ Trâm