DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Danh sách GVCN 2016-2017

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 2016-2017

 

LỚP

 

GIẢO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

 

39K12

 

 

Trương Thị Vân Anh

 

40K12

 

 

Võ Quang Trí

 

41K12.1

 

 

Phan Thị Phú Quyến

 

41K12.2

 

 

Ngô Thị Khuê Thư

 

41K12.3

 

 

Đinh Thị Lệ Trâm

 

42K12.1

 

 

Phạm Thị Lan Hương

 

42K12.2

 

 

Nguyễn Cao Liên Phước

 

42K12.3

 

 

Trần Nguyễn Phương Minh