DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Danh sách phân công GVCN 2015-2016

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVCN 

 NĂM HỌC 2015-2016

LỚP

GIẢO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

 

38K12

 

Nguyễn Cao Liên Phước

 

39K12

 

Trương Thị Vân Anh

 

40K12

 

Võ Quang Trí

 

41K12.1

 

Phạm Thị Lan Hương

 

41K12.2

 

Ngô Thị Khuê Thư

 

41K12.3

 

Đinh Thị Lệ Trâm

 

Lớp còn SV chưa tốt nghiệp

 

Hoàng Thị Liễu