DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Danh sách GVCN 2019-2020

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVCN 

 NĂM HỌC 2019-2020

 

 

LỚP

 

GIẢO VIÊN CHỦ NHIỆM

42K12.1

 

 Hoàng Thị Liễu

42K12.2

 

Nguyễn Cao Liên Phước

 

42K12.3

 

Nguyễn Phương Thảo

43K12.1

 

Ngô Thị Khuê Thư

43K12.2

 

Nguyễn Minh Tâm

43K12.3

 

Chu Mỹ Giang

43K28

 

Đinh Lệ Trâm

 

44K12.1

 

Ngô Thị Khuê Thư

44K12.2

 

Nguyễn Phương Thảo

44K12.3

 

Nguyễn Cao Liên Phước

44K28

 

Trần Thị Phương Hà

45K12.1

 

Nguyễn Phương Thảo

45K12.2

 

Đỗ Kỳ Minh

45K28

 

Trần Thị Phương Hà