DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Thông tin phản hồi của doanh nghiệp năm 2018-2019

Nhằm tạo môi trường học tập cởi mở và thân thiện, sau kỳ thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp địa phương, Sinh viên khoa Marketing được tham gia vào quá trình phản hồi và nêu những ý kiến đóng góp cũng như nhận xét của mình về doanh nghiệp công tác và giáo viên hướng dẫn trực tiếp thông qua Sinh viên Phản hồi về ĐVTT ( google form) http://bit.do/eQeVK

Đồng thời, Khoa Marketing cũng thực hiện thu thâp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, nơi các sinh viên thực tập chính thức  thông qua http://tiny.cc/bz5m5y