DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

 • Giới thiệu

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – TRUYỀN THÔNG MARKETING 

  Ra đời vào năm 2017, chuyên ngành là sự phát triển tất yếu của Khoa Marketing trong nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Marketing trong 15 năm qua. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên cách tiếp cận CDIO với sự tham khảo chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. 

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung

  Mục tiêu của chương trình là đào tạo và cung ứng cho các doanh nghiệp và tổ chức các nhà quản trị và chuyên viên truyền thông marketing cho thị trường lao động quốc gia và quốc tề về lĩnh vực marketing và truyền thông marketing.

  Sau 3 đến 5 năm ra trường sinh viên tốt nghiệp sẽ có năng lực cần thiết để phát triển thành nhà quản trị và chuyên viên truyền thông marketing có các phẩm chất sau:

  ·       Được trang bị các kiến thức khoa học nền tảng và kiến thức chuyên sâu về marketing và truyền thông marketing.

  ·       Có năng lực quản trị hoạt động truyền thông marketing cho tổ chức  và sử dụng các công cụ, kỹ thuật truyền thông marketing trong môi trường toàn cầu hóa và kỹ thuật số.

  ·       Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn, tự nghiên cứu và tư duy phản biện, sáng tạo trong hoạt động truyền thông marketing.

  ·       Có năng lực làm việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hóa với các kỹ năng quan trọng như giao tiếp kinh doanh, kỹ năng tiếng Anh và làm việc nhóm hiệu quả.

  ·       Đam mê với nghề nghiệp truyền thông marketing và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

  1.2. Chuẩn đầu ra

  Chuẩn kỹ năng ngoại ngữ:

  Giao tiếp hiệu quả với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên.

  Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: (theo quy định hiện hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành)

  Sử dụng được vi tính văn phòng ở cấp độ B theo quy định hiện hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  Chuẩn đầu ra của CTĐT:

  2. Cơ hội việc làm

  Sinh viên ngành Truyền thông Marketing được đào tạo và chuẩn bị để có khả năng và cơ hội hoạt động như là những chuyên viên và nhà quản trị truyền thông marketing trong ba nhóm tổ chức khác nhau gồm (1) các doanh nghiệp sản  xuất, thương mại và dịch vụ  (2) các công ty quảng cáo và  truyền  thông (Agency) (3) các tổ chức nhà nước và phi chính phủ với những lĩnh vực đa dạng sau:

  + Lĩnh vực quảng cáo (Advertising): Hoạt động trong các công ty truyền thông, các công ty quảng cáo cũng như các tổ chức có tham gia trong lĩnh vực quảng cáo với các vị trí như Giám đốc Quảng cáo, Chuyên viên sáng tạo quảng cáo, Chuyên viên khai thác Quảng cáo, Chuyên viên kinh doanh quảng cáo, Account Coordinator, Media Director, Media Coordinator, Media Buyer, Copywriter  …

  + Lĩnh vực marketing trực tuyến (Online Marketing Jobs): Hoạt động trong các doanh nghiệp, phụ trách các hoạt động marketing trực tuyến và trong các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến với 4 nhóm công việc: Marketing qua mạng, Marketing kỹ thuật số, Marketing mạng xã hội, Quảng cáo trực tuyến …..

  + Lĩnh vực quan hệ công chúng (Public Relations): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách các hoạt động về quản trị công chúng, truyền thông tổ chức tại  các vị  trí  công việc  như Chuyên viên quan hệ công chúng, Chuyên viên tổ chức sự kiện, Nhà hoạch định sự kiện, Quản trị truyền thông tổ chức …

  + Lĩnh vực truyền thông thương hiệu (Corporate & Brand Communication): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách các hoạt động truyền thông thương hiệu công ty, sản phẩm với  các  vị  trí  như Giám đốc truyền thông, Chuyên viên truyền thông, Giám đốc truyền thông thương hiệu, Chuyên viên tư vấn truyền thông chiến lược …

  + Lĩnh vực khuyến mãi chiêu thị (Promotion): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách việc lập kế hoạch và quản trị các chương trình khuyến mãi với các vị trí như Chuyên viên quản trị khuyến mãi, Quản trị viên chiêu thị …

  + Lĩnh vực bán hàng (Sales): Hoạt động trong các doanh nghiệp và phụ trách các hoạt động quản trị lực lượng bán, bán hàng trực tiếp .v.v.  với  các vị trí công việc như : Nhân viên bán hàng, Quản trị bán hàng, Đại diện bán hàng …

  Các cơ hội phát triển nghề nghiệp và cá nhân: Sinh viên ngành Truyền thông Marketing  được đào tạo và chuẩn bị các kiến thức và năng lực cần thiết để có thể phát triển theo các mức độ thăng tiến nghề nghiệp trong các tổ chức từ nhân viên truyền thông marketing (marketing communication officer) đến  các cấp quản trị trung gian (marketing communication manager) và quản trị cấp cao (marketing communication director).

  Ngoài ra, những sinh viên theo học chuyên ngành Truyền thông Marketing cũng được trang bị những kiến thức cần thiết cho việc theo học các bậc học cao hơn trong lĩnh vực Marketing.

  3. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

  Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

  4. Đối tượng tuyển sinh:         Tốt nghiệp THPT, THCN

  5.Qui trình đào tạo:                  Hình thức tín chỉ.

  6. Thang điểm:                         Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ.

  Xem thêm về chương trình đào tạo : K28.TruyenThongMarketing.CTĐT.2021.pdf