DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

 • Đặc tả chương trình

  ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING 

  Đặc tả chương trình 2015-2016

  Đặc tả chương trình 2016-2017

  Đặc tả chương trình 2017-2018

  Đặc tả chương trình 2018-2019

  Đặc tả chương trình 2019-2020

  Đặc tả chương trình 2020-2021

  Đặc tả chương trình 2021-2022

  Đặc tả chương trình 2022-2023

  Đặc tả chương trình 2023-2024

   

  Bản đặc tả CTĐT ngành Marketing được thiết kế nhằm cung cấp những thông tin then chốt về CTĐT cho sinh viên hiện tại và tiềm năng, cựu sinh viên, đội ngũ giảng viên và nhân viên (academic staff) của Nhà trường, các nhà tuyển dụng tương lai. Với những sinh viên mới, tổng hợp những thông tin được cung cấp trong tài liệu này sẽ được áp dụng cho năm học hiện tại.

  Năm học 2018-2019, bản đặc tả CTĐT Marketing tập trung vào giới thiệu những thông tin quan trọng như triết lý, sứ mạng, viễn cảnh của DUE và FOM, giới thiệu POs, ELOs của CTĐT, cơ hội nghề nghiệp và học tập ở bậc cao sau khi tốt nghiệp, tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào, quá trình đào tạo, các điều kiện tốt nghiệp, các chiến lược dạy và học, các phương pháp đánh giá, hệ thống tính điểm, cấu trúc chương trình, danh sách các học phần, lộ trình học, giới thiệu tóm lược về các học phần và các ma trận cho thấy cách thức mà sinh viên đạt được các POs của CTĐT thông qua hệ thống chuẩn đầu ra CTĐT Marketing đạt được thông qua ma trận giữa chuẩn đầu ra môn học và chuẩn đầu ra CTĐT, ma trận giữa phương pháp giảng dạy phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra CTĐT.

   

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH MARKETING KỸ THUẬT