DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

 • Phương pháp giảng dạy học phần Quảng Cáo

  SINH HOẠT NHÓM ĐỌC TRT KHOA MARKETING |

   PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “QUẢNG CÁO”

  Sáng ngày 30/06/2020, tại phòng Lab Marketing đã diễn ra buổi sinh hoạt nhóm đọc TRT Khoa Marketing do ThS. Nguyễn Cao Liên Phước trình bày với chủ đề liên quan đến học phần Quảng cáo dành cho chuyên ngành Truyền thông Marketing: “Phương pháp giảng dạy học phần Quảng cáo cho chương trình Truyền thông Marketing”

  Tại buổi sinh hoạt nhóm đọc, ThS. Nguyễn Cao Liên Phước đã trình bày tổng quan về học phần Quảng cáo, giới thiệu Syllabus, phương pháp đánh giá, cách thức giảng dạy cũng như đề xuất các hoạt động phù hợp trong học phần Quảng cáo dành cho sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing, giúp sinh viên ứng dụng được lý thuyết đã học vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề của một (Advertising) Agency sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông Marketing.

  Cũng tại buổi sinh hoạt nhóm đọc, các thành viên nhóm đọc TRT Khoa Marketing cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến về phương pháp giảng dạy, nội dung trọng tâm và phương pháp đánh giá đối với học phần Quảng cáo sẽ được đưa vào chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền thông Marketing sắp tới.