DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

 • Thông tin liên hệ

  Thông tin liên hệ:

  Văn phòng Khoa Marketing

  Địa chỉ: Văn phòng Khoa Marketing được đặt tại tầng 6, tòa nhà 9 tầng 
  Điện thoại: 02363525358 hoặc 02363525359
  Email: khoamarketing@due.edu.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/MarketingDUE

   

  Trưởng Khoa

  PGS. TS. Phạm Thị Lan Hương

  Email: phamthilanhuong@due.edu.vn

   

  Phó Khoa

  TS. Ngô Thị Khuê Thư 

  Email: khuethu@due.edu.vn