DHKT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY & HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 - DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 46K TRỞ VỀ TRƯỚC

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập trong học kỳ II năm học 2021-2022 áp dụng cho sinh viên khóa 46K trở về trước, Nhà trường thông báo:

- Thời gian bắt đầu giảng dạy & học tập học kỳ 2: Từ ngày 10/01/2022 (thứ Hai)

- Hình thức học tập: Trực tuyến, cho đến khi có thông báo mới

Lưu ý:
- Sinh viên theo dõi thông báo của giảng viên phụ trách các lớp học phần để thực hiện theo đúng kế hoạch học tập
- Khi tham gia vào các lớp học online, sinh viên cần sử dụng địa chỉ email do Nhà trường cung cấp

- Chi tiết thông báo xem tại: http://due.udn.vn/.../thongbaochitiet/id/14760/bid/456

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐAI HỌC ĐÀ NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP HK 2 NĂM HỌC 2021 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 46 TRỞ VỀ TRƯỚC 1HI'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐAI HỌC ĐÀ NĂNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP HK 2 NĂM HỌC 2021 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 46 TRỞ VỀ TRƯỚC 1HI'