DHKT

ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 (Xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2021)

 Hiện tại, Sinh viên truy cập trên Web để in giấy báo trúng tuyển: http://ketqua.udn.vn/Danhsach.aspx?iddot=40&madot=QGia1-2021
File giấy báo trúng tuyển này, sinh viên có thể tạm dùng để nộp hoãn nghĩa vụ Quân sự, nhận quỹ học bổng khuyến học tại địa phương,...
 Đối với những sinh viên có nhu cầu nhận Giấy báo trúng tuyển bản giấy có dấu đỏ, sinh viên đăng ký trên Form: https://bit.ly/3Agw74k
 Lưu ý:
- Đại học Đà Nẵng chỉ cấp Giấy báo trúng tuyển duy nhất một lần, chính vì vậy những sinh viên có nhu cầu phải đăng ký theo hướng dẫn, Nhà trường sẽ khóa Form đăng ký lúc 15h00 ngày 26/09/2021.
- Nhà trường sẽ phát giấy báo trúng tuyển khi sinh viên quay trở lại học tập tại trường.

- Những sinh viên đã đăng ký nhập học Online nhưng chưa gửi hồ sơ về Nhà trường, đề nghị sinh viên gấp rút gửi hồ sơ về trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN để kiểm tra và báo cáo công tác nhập học cho Hội đồng tuyển sinh. Những sinh viên nộp chậm trễ sẽ chịu trách nhiệm khi chưa hoàn thành việc nhập học của mình.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐẠI HỌC ĐÀ NẮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 (XẾT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021)'