DHKT

Outstanding Scientific Research of FOM's Students 2014-2015

Outstanding Research of FOM's Students 2014-2015

STT

Topic

Students

Class

Supervisors

1

 

 

 

'Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước khoáng tinh khiết"

1-Võ Thị Minh Tâm

37K12

Assoc.prof. Phạm Thị Lan Hương

2-Nguyễn Thị Tuyết Trinh

3-Trần Thị Ngọc

4-Nguyễn Thị Nhân

2

 

 

 

"Nghiên cứu ảnh hưởng của marketing mix đến tài sản thương hiệu"

1-Nguyễn Thị Hồng Tám

37k12

Assoc.prof. Phạm Thị Lan Hương

2-Hồ Thị Vân Nam

3-Nguyễn Thị Quỳnh

4-Nguyễn Thị Hằng

7

"Nghiên cứu ý định tham gia phố chuyên doanh của doanh nghiệp và cư dân địa phương. Trường hợp phố điểm tâm-ăn sáng Huỳnh Thúc Kháng (TP Đà nẵng)"

Chu Mỹ Giang

37k12

PhD. Đường Thị Liên Hà

8

"Tác động của sự trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu - Ứng dụng trong ngành bán lẻ"

Tô Thảo Uyên

37K12

PhD. Phạm Thị Lan Hương


Partners