Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 7310101 Kinh tế 200
2 7310107 Thống kê kinh tế  50
3 7310205  Quản lý nhà nước 85
 4 7340101  Quản trị kinh doanh 350
 5 7340115  Marketing 150
6 7340120 Kinh doanh quốc tế  200
7 7340121 Kinh doanh thương mại 115
8 7340122 Thương mại điện tử 140
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng  270
10 7340301 Kế toán  270
11 7340302 Kiểm toán  145
12 7340404 Quản trị nhân lực  80
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 260
14 7380101 Luật 75 
15 7380107 Luật kinh tế 120
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  260 
17 7810201 Quản trị khách sạn  150 
  • Tổng chỉ tiêu dự kiến: 2920
  • Tỉ lệ chọi: ...
  • Thông tin khác: ....
Chào mừng quý vị phụ huynh cùng các em Sinh viên đến với trang Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Giao diện theo góc nhìn của máy tính bảng