DHKT

  • Image

DEAN'S MESSAGE

Chào mừng quí vị đến với Khoa Thống kê – Tin học, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng !
Khoa được thành lập vào tháng 1 năm 2005. Tiền thân của Khoa là bộ môn Thống kê thuộc Khoa Kinh tế, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được thành lập năm 1975.

View Detail

EVENTS GALLERY

  • Collaboration signing ceremony between DUE and FPT Cooperation

  • Graduation ceremony 2017-2018

  • MIS students achieve high prizes at Olympic competition

  • Teacher day celebration 20-11

  • Teachers and students joyfully welcome 44K

  • An exciting trip to FPT Software 2017

PARTNERS