DHKT

Đề xuất đề tài khoa học cho Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

01/04/2015
Kính gửi: Quý thầy/cô
 
Theo tinh thần công văn số 20/SKHCN-QLKH ngày 07/01/2015 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế, trân trọng kính mời quý thầy/cô tham gia đăng ký.
 
Mẫu phiếu đăng ký (download tại đây) và gửi đến phòng Khoa học & HTQT của Trường trước ngày 25/05/2016
 
Trân trọng./.

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn