DHKT

CUỘC THI “THEO DÒNG THỜI GIAN 2019” - MÙA 01

26/02/2019
Lăng kính thời gian – Ngược dòng lịch sử

- Cha ông xưa đã dạy: Con người có tổ, có tông - Như cây có cội như sông có nguồn”.
Vì vậy, dù ở bất kỳ địa vị hay hoàn cảnh nào ta cũng đừng quên đi cội nguồn, gốc rễ tổ tiên và xa hơn nữa là những trang sử hào hùng của dân tộc.

- Bác Hồ đã từng nói: “Dân ta phải biết sử ta - Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Chúng ta – những con Lạc cháu Hồng, những Đoàn viên, thanh niên của thế kỷ XXI – phải biết phát huy hơn nữa vai trò của lịch sử nước nhà trong thời đại mới, góp nhặt từng bài học quý báu để làm hành trang cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

- Nắm được tinh thần đó, Liên chi Đoàn Khoa Kế toán tổ chức chương trình "Theo dòng thời gian 2019" dưới sự cố vấn của Chi bộ Sinh viên - Trường Đại học Kinh tế. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao kiến thức lịch sử và phát huy vai trò của Đoàn viên, thanh niên trong việc tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam, từ đó góp phần vào công tác giáo dục cho Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

1. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên các khóa 42, 43, 44 là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
- Đoàn viên trực thuộc các Liên chi đoàn Khoa trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
2. Hình thức đăng ký:
- Đăng ký online tại link: https://bom.to/GtEXS
- Thời hạn đăng ký: 23h59’ ngày 28/02/2019
3. Thời gian các vòng thi:
- Ngày 02/03/2019: Vòng loại “Nhà sử học tài ba”.
- Ngày 10/03/2019: Vòng chung kết “Hành trình lịch sử”.
4. Thể lệ cuộc thi:
Xem chi tiết tại link: https://bom.to/F7at9
...
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Số điện thoại: 0934 622 698 (Ms. Linh)

#theodongthoigian2019 #chibosinhvien #langkinhthoigian #nguocdonglichsu