DHKT

Học bổng tại Canada cho sinh viên Đông Nam Á

16/01/2019

Ngày 12 tháng 12 năm 2018 - Toàn cầu Canada đang cấp học bổng ngắn hạn cho sinh viên từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) muốn học tập hoặc tiến hành nghiên cứu tại Canada.

Học bổng Canada và ASEAN trao đổi giáo dục để phát triển (SEED), được Chính phủ Canada công bố vào tháng 8 năm 2017, sẽ cung cấp khoảng 200 học bổng trong năm 2019-2020 cho nghiên cứu hoặc nghiên cứu trong các lĩnh vực phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 cho phát triển bền vững.

Các tổ chức học thuật sau trung học Canada hiện có thể gửi đơn xin học bổng thay mặt cho sinh viên từ các quốc gia đủ điều kiện trước ngày 5 tháng 3 năm 2019. Chỉ những đơn đăng ký được gửi trực tiếp bởi các tổ chức học thuật sau trung học Canada mới được xem xét.

Các ứng viên quan tâm được mời liên hệ với tổ chức tại nhà của họ Văn phòng quốc tế để tìm hiểu về quan hệ đối tác và hợp tác với các tổ chức Canada. Các tổ chức gia đình tại các quốc gia thành viên ASEAN sau đó sẽ cung cấp các tài liệu ứng cử viên đủ điều kiện cho các tổ chức Canada.

Tên chương trình: Học bổng Canada-ASEAN và trao đổi giáo dục để phát triển (SEED)
Tổ chức tài trợ: Toàn cầu Canada
Đối tượng mục tiêu: Sinh viên ở cấp đại học, đại học và sau đại học tại Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam
Số lượng học bổng: khoảng 200
Thời gian: 4 đến 8 tháng ở cấp đại học và đại học; 4 đến 6 tháng ở cấp độ sau đại học
Bao gồm: Visa và / hoặc học phí / giấy phép làm việc, vé máy bay, bảo hiểm y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí vận chuyển mặt đất, sách và vật tư
Hạn chót: ngày 5 tháng 3 năm 2019

Trong năm học 2018-19, Canada đã trao 76 học bổng cho các sinh viên Đông Nam Á đã học tại 24 tổ chức trên 7 tỉnh của Canada.
Để biết chi tiết về chương trình và ứng dụng đầy đủ, hãy truy cập Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi giáo dục để phát triển (SEED).