DHKT

Tuyển dụng - Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền Trung

03/12/2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP 2018-2019

Với mục tiêu ngày càng khẳng định uy tín, hướng tới là Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi thấy rằng con người là yếu tố quan trọng quyết định thành công và sự phát triển lớn mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học chuyên ngành thực hành nghề nghiệp kiểm toán trước khi ra trường, Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền Trung thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh kiểm toán năm 2018-2019 như sau:

1/ Đối tượng tham dự tuyển dụng: Sinh viên năm cuối của Trường, chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán.

2/ Điều kiện tham dự:
- Điểm trung bình học tập các kỳ đã học tính đến trước thời điểm bắt đầu thực tập đạt từ 6,5 trở lên (tương ứng 2,5 theo thang điểm 4 trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ);
- Có tinh thần học hỏi cao, có khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc theo nhóm, đủ sức khỏe để hoàn thành kỳ thực tập hoặc làm việc lâu dài tại Công ty nếu được tuyển dụng;

3/ Quyền lợi:
- Được thực tập tại khách hàng và thu thập thông tin trong phạm vi cho phép tại Công ty để phục vụ cho chương trình thực tập;
- Được hỗ trợ chi phí trong quá trình thực tập theo quy chế của Công ty;
- Được ưu tiên xét tuyển vào Công ty nếu có kết quả thực tập tốt.

4/ Hồ sơ thực tập bao gồm:
- Đơn xin thực tập;
- Giấy giới thiệu của trường Đại học đang theo học;
- Bảng điểm tổng kết đến kỳ học gần nhất trước thời điểm thực tập (có xác nhận của Trường ĐH).

5/ Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/12/2018. Sinh viên đạt yêu cầu sẽ được thông báo kết quả tuyển dụng trước ngày 20/12/2018.

6/ Hình thức nhận hồ sơ:
- Gửi đến Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Miền trung, 01 Trần Phú, TP. Tam Kỳ - Quảng Nam hoặc email: facqna@gmail.com
- Điện thoại: 0235 2226889, gặp Miss Huyền – Phòng Tổng hợp.