DHKT

ICOAF 2018

10/06/2018

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (Việt Nam), Viện Tài chính Toàn cầu (IGF) tại Đại học New South Wales (Úc), Đại học Massey (NZ) và Đại học Aston (Anh), phối hợp với ACCA-Việt Nam, đang tổ chức Hội nghị Quốc tế về Tài chính Kế toán hai năm (ICOAF-2018), được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, vào ngày 07 - 08.06.2018Là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa UE-UD với các đối tác quốc tế, ICOAF-2018 tập hợp các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực kế toán, tài chính và tài chính, là một điểm hội tụ duy nhất ở Đông Nam Á cho các nhà nghiên cứu, học viên và các nhà hoạch định chính sách để gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi ý kiến ​​của họ. Chúng tôi đặc biệt vinh dự có:

Diễn giả chính

- Giáo sư Avanidhar (Subra) Subrahmanyam, Giáo sư Tài chính xuất sắc, Goldyne và Irwin Hearsh Chủ tịch về Tiền và Ngân hàng tại Đại học California Los Angeles - Trường Quản lý Anderson.

Các diễn giả chính được xác nhận khác:

- Giáo sư Mingyi Hung, Giáo sư Chủ tịch, Giáo sư Kế toán Fung, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Hồng Kông).
- Giáo sư Nuttawat Visaltanachoti, Giáo sư Tài chính và Trưởng khoa Tài chính tại Đại học Massey (NZ).