DHKT

Thông tin tuyển sinh 2 chuyên ngành KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN năm 2017 tại trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng

Thông tin tuyển sinh 2017 của 2 chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán tại ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.

- Số chỉ tiêu xét tuyển chuyên ngành Kế toán: 270, chuyên ngành Kiểm toán: 165
- Khối xét tuyển:
+ A00: Toán + Lý + Hóa
+ A01: Toán + Lý + Anh
+ D01: Toán + Văn + Anh
+ D90: Toán + Khoa học xã hội + Anh