DHKT

Thông báo chuẩn đầu ra Tin học

01/12/2016

Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vừa có công văn về việc công bố chuẩn đầu ra Tin học cho chương trình đào tạo toàn khóa cho sinh viên khóa 40K trở về sau. Theo đó, tất cả các sinh viên thuộc khóa 40K trở về sau phải đạt chuẩn đầu ra Tin học trình độ B trở lên.

Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị tìm đọc ở tệp đính kèm: Thongbaochuandauratinhoc.pdf