DHKT

Thông báo: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC HP THẠC SĨ TRONG ĐỢT ĐĂNG KÝ HỌC HK II/2022-2023 ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

04/12/2022
Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ chính quy.
Theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-ĐHKT ngày 30/11/2021) của Trường ĐH Kinh tế, sinh viên đang học chương trình đào tạo Đại học tại Trường ĐHKT có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường và các học phần này được thay thế cho các học phần tương ứng trong chương trình đào tạo đại học hiện hành.
Trong HK II năm học 2022-2023, Nhà trường sẽ tổ chức các học phần thạc sĩ cho sinh viên đại học như thông tin đính kèm.
Lợi ích của sinh viên khi đăng ký học các HP thạc sĩ trong CTĐT Đại học:
☑ Được công nhận tín chỉ cho chương trình đại học hiện tại
☑ Được chuyển điểm cho chương trình thạc sĩ tại DUE sau này
☑ Học chương trình Thạc sĩ với CHI PHÍ ĐẠI HỌC
☑ Rút ngắn thời gian đào tạo thạc sĩ tại DUE

Vì vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên được biết và thực hiện đăng ký học các học phần thạc sĩ phù hợp trong HK II/2022-2023 khi có thông báo của Nhà trường. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.
Trân trọng.Trân trọng.

--------
Đường link thông báo: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/16500/bid/456