DHKT

[CÔNG BỐ BÀI BÁO NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ]

25/11/2022
✨ Một nghiên cứu của tác giả TS. Nguyễn Hữu Cường- Giảng viên Khoa Kế toán và nhóm Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kế toán đã được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Meditari Accountancy Research. Xin trân trọng chúc mừng Thầy và các bạn.
✔️ Meditari Accountancy Research là một trong những tạp chí khoa học hàng đầu về lĩnh vực kế toán được xếp hạng khá cao: A-ABDC, Q1-SCOPUS và ESCI.
🔅Đây là một thành tích đáng tự hào, đặc biệt hơn khi sản phẩm khoa học này được phát triển từ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời gian qua của Khoa và Nhà trường.
Bài báo được phát triển từ Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (Đề tài đạt giải Nhì tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng). Đây là một minh chứng đầy thuyết phục về chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Kế toán nói riêng và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nói chung.
✔️ TS. Nguyễn Hữu Cường đã tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Kế toán tại Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia. Hiện tại, Thầy đang đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng khoa Kế toán.
✔️ Lý lịch khoa học của các tác giả:

TS. Nguyễn Hữu Cường: http://scv.udn.vn/nhcuong