DHKT

KÊNH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP SINH TRỰC TUYẾN CỦA VACPA

Để kết nối những cơ hội học tập và nghề nghiệp chuyên nghiệp cho sinh viên DUE, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tổ chức nghề nghiệp lớn và uy tín, trong đó có Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).
Dưới đây là thông tin cực kỳ hữu ích từ VACPA dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán:
📢VACPA thông báo ra mắt kênh thông tin Tuyển dụng và Thực tập sinh trực tuyến ngày 10/10/2022. Kính mời Các Hội viên cá nhân, Hội viên tổ chức, Doanh nghiệp kiểm toán, các Trường đại học và các Bên quan tâm tham gia sử dụng.
📢Với mong muốn hỗ trợ các Hội viên và các doanh nghiệp kiểm toán, kế toán thu hút nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân viên và hỗ trợ sinh viên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính… các trường đại học dễ dàng trở thành thực tập sinh của các doanh nghiệp; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân trọng thông báo ra mắt:
🔜Kênh thông tin Tuyển dụng và Thực tập sinh trực tuyến http://job.vacpa.org.vn/
🔜Fanpage: Intern-Jobs Hub VACPA Intern-Jobs Hub VACPA,
(dịch vụ trên các kênh thông tin này miễn phí dành cho Hội viên, Doanh nghiệp kiểm toán và các đối tác đã có ký kết MOU với VACPA) chính thức hoạt động vào ngày 10/10/2022.
---------------------
HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA)