DHKT

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận đăng ký nội trú KTX trường - dành cho tân sinh viên khóa 48K

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận đăng ký nội trú KTX trường - dành cho tân sinh viên khóa 48K

*****
Số lượng: 100 chỗ ở
Đối tượng: tân sinh viên khóa 48K thuộc 1 trong 8 đối tượng dưới đây:
1/ SV đạt giải trong các kỳ thi Quốc tế, quôc gia
2/ SV là con của Liệt sỹ, con của TB, BB người có công với CM hoặc con của người được hưởng chính sách như TB
3/ SV người dân tộc thiểu số
4/ SV là người khuyết tật
5/ SV mồ côi cả cha lẫn mẹ
6/ SV thuộc gia đình hộ Nghèo
7/ SV mồ côi Cha (hoặc Mẹ) và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
8/ SV thuộc gia đình hộ Cận nghèo
* Các khoản lệ phí: 525K/sinh viên/học kỳ
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ KTX:
Bước 1: Đăng ký online trước 19/9/2022 (bắt buộc)
Bước 2: Kiểm tra danh sách sinh viên được xét ở và chuẩn bị hồ sơ đăng ký
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký và nhận phòng ở

Chi tiết vui lòng xem tại: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/16133/bid/456?fbclid=IwAR1Wt0bn4eX-iM0qpst6eC_jFoFuah63NwTDL64pa7XNclgiJilHngCLA2A