DHKT

🎊DSSV ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG HỖ TRỢ LÃI VAY HỌC KỲ II/2021-2022 (TỪ T1-T6/2022)🎊

16/08/2022
✅ Sinh viên xem danh sách tại: https://tinyurl.com/4yzjp5re
🎯 LƯU Ý:
👉 Số tiền lãi trên Nhà trường ủy quyền cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đã chuyển vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng CSXH các tỉnh để trả lãi vay cho sinh viên
(vd: số tiền lãi của SV Lê Ngọc Ánh; Lớp 46K01.4 Ngân hàng đã chuyển về số TK tiền gửi là: 1000007057631130 theo ds)
👉 Sinh viên muốn kiểm tra số tiền lãi đã về tài khoản theo danh sách chưa thì liên hệ Ngân hàng CSXH Quận/Huyện nơi sinh viên làm thủ tục vay vốn tại địa Phương.
☎️ Nếu gia đình sinh viên nào chưa nhận được số tiền lãi trên vào tài khoản tiền gửi theo danh sách tại Ngân hàng CSXH thì phản hồi về Phòng Công tác Sinh viên gặp Cô Hằng (0236 3956397).
P.CTSV.