DHKT

THÔNG BÁO Danh sách chỗ ngồi cho sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 của Khoa Kế toán

THÔNG BÁO
Danh sách chỗ ngồi cho sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 của Khoa Kế toán
1. Thời gian và địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp: Có mặt trước 06h45 ngày 27/07/2022 (Thứ Tư) tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2. Đối tượng: Các sinh viên K44 trở về trước chưa nhận được bằng tốt nghiệp nhưng đã ký sổ Bằng tại Hội trường E sáng 26.7.2022; hoặc SV đã nhận và gửi lại bằng tốt nghiệp về Khoa Kế toán vào sáng 26.07.2022.
Hẹn gặp các bạn vào 06h45 sáng mai 27/07/2022 tại Hội trường A.
Trân trọng/.

File số ghế truy cập theo đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dcpPRytIb5mwzpj9s3jE5hLdfEBKdb9gaIylGbeQydA/edit#gid=0