DHKT

Đại hội Đoàn TNCSHCM Khoa Kế Toán, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - Nhiệm kỳ 2014 - 2016

26/10/2014

Chiều nay vào lúc 14h00 BCH LCĐ Khoa Kế Toán đã tổ chức Đại hội liên chi đoàn nhiệm kì 2014-2016 thành công. BCH đã báo cáo tổng kết của Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2015, báo cáo tài chính cho hoạt động Đoàn năm học 2014-2015, cả đại hội đã nhất trí với đề xuất của Đoàn chủ tịch đưa ra. BCH cũ tuyên bố hết nhiệm kì và đồng thời bỏ phiếu bầu ra BCH mới nhiệm kì 2014-2016, lực lượng nòng cốt đi đầu trong hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên... Và LCĐ tuyên dương, trao giấy chứng nhận cho các cá nhân có đóng góp tích cực.

** BCH mới đã được ra mắt và hi vọng sẽ đưa Liên chi Đoàn Khoa Kế Toán trở thành LCĐ xuất sắc nhất. Quan trọng hơn là tạo ra môi trường hoạt động Đoàn tốt nhất dành cho các sinh viên trong Khoa.