DHKT

GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHOÁ 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC KÌ I 2020-2021

Dù phải đối mặt với nhiêù khó khăn từ dịch bệnh, thiên tai ở học kì I vừa rồi, các bạn sinh viên 44K khoa Kế Toán vẫn hoàn thành tốt chương trình học của mình. Không chỉ vậy các bạn còn đạt thành tích cao trong học tập và xuất sắc đạt được học bổng của khoa Kế Toán.
- Học bổng đặc biệt: 14 750 000 đồng
- Học bổng toàn phần: 9 750 000 đồng
- Học bổng bán phần: 4 875 000 đồng
Khoa Kế Toán xin chúc mừng những thành công mà các bạn đạt được, mong rằng các bạn vẫn luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ sau.

Và dưới đây là hình ảnh của những sinh viên ưu tú ấy, cùng ngắm nhìn những tấm gương sáng này nhé.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 4.0 Rèn luyện 96 NGUYỄN VŨ VI TÌNH 44K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 4.0 Rèn luyện 92 LÊ XUÂN DUYÊN 44K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 4.0 Rèn luyện -91 NGÃ THỊ LAN DUNG 44K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.83 Rèn luyện 96 NGUYỄN KIỀU DIỄM TRINH 44K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học Họctập- tập -3.83 Rèn luyện 92 HÀ THỊ THƯƠNG 44K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.71 Rènluyện-98 luyện TRẦN THỤC TRÂN 44K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Û Û Bangfi.o Học tập 4.0 Rèn luyện 89 നറ 00 TRẦN THỊ LAM 44K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÓA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 4.0 Rèn luyện 89 LÊ THỊ MỸ DUNG 44K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÓA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.86 Rèn luyện -88 NGÃ TRANG NHUNG 44K06.5' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÓA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO -KÌ KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.82 H nluyện-89 luyện NGUYỄN HOÀNG ANH 44K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.70 Rèn luyện 88 NGUYỄN YỄN VŨ MAI PHƯƠNG 44K06.3' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 44K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 4.0 Rèn luyện 96 NGUYỄN VŨ VI TÌNH 44K18.1'