DHKT

NGOẠI KHÓA HỌC THUẬT - HƯỚNG NGHIỆP SỐ 07

 Chủ đề: Phân tích Báo cáo tài chính và Định giá Doanh nghiệp áp dụng cho mục đích M&A.
- Thời gian: vào 7h30 Sáng, 24/04/2021 (thứ Bảy).
- Địa điểm: Hội trường A - Đại học Kinh tế ĐHĐN
 Khách mời: Th.S Phạm Kim Ngọc (CPA), Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank, chi nhánh Đà Nẵng.
- Sinh viên tham dự: Sinh viên các lớp Khóa 44K18.1.2.3 ngành Kế toán & Kiểm toán; ngành Tài chính doanh nghiệp 44K15, và ngành Quản trị tài chính 44K16.
 Giới thiệu khách mời: Th.S Phạm Kim Ngọc hiện đang công tác tại VCBS từ năm 2007. Trước đó, ông đã có 5 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Kế toán – Kiểm toán tại Công ty TNHH Deloitte. Ông Phạm Kim Ngọc nhận bằng Thạc sỹ tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đã hoàn thành chứng chỉ Quốc tế về Kế toán - Kiểm toán CPA.
 Trong xu hướng toàn cầu hóa, các nền kinh tế trên thế giới hội nhập và phát triển mạnh mẽ ngày nay. Các công ty phải sử dụng mua bán và sáp nhập như một cách để tăng cường sự hiện diện trên phạm vi quốc tế và mở rộng thị phần ở các thị trường mới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam hoạt động mua bán và sáp nhập đang diễn ra ngày càng sôi động, hứa hẹn sự bùng nổ trong thời gian tới. Vì vậy hoạt động Phân tích Báo cáo tài chính, Định giá doanh nghiệp cho M&A có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhận thức tầm quan trọng trong công tác này, Khoa Kế toán tổ chức sự kiện ngoại khóa học thuật giúp sinh viên có thể tiếp cận gần hơn với thực tế, và hình thành những định hướng cơ bản và quan trọng trong phát triển mảng nghề nghiệp liên quan.

Trân trọng.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG KHOA KẾ TOÁN Ngoại khóa học thuật số‘ 07 CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG CHO MỤC ĐÍCH M&A. Thời gian 7h45 ngày 24/04/2021. Địa điểm Hội trường A, ĐHKT Khách mời Th.S Phạm Kim Ngọc (CPA) Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank, chi nhánh Đà Nắng.'