DHKT

GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN NHẬN HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT HKI NĂM HỌC 2020 - 2021

Vượt qua những khó khăn, thách thức về tình hình dịch bệnh và thiên tai khắc nghiệt, những sinh viên khoa Kế Toán của chúng ta, cùng với sự nỗ lực hết mình đã đạt được nhiều thành tích cao trong cả học tập và rèn luyện trong học kì vừa qua.
Chúc mừng các bạn - Những gương mặt vàng của khoa Kế Toán đã xuất sắc giành được học bổng đặc biệt Kì I năm học 2020-2021, với giá trị học bổng lên đến 14.250.000đ/suất.

Chúc các bạn luôn phát huy được tinh thần học tập, rèn luyện này ở những kì tiếp theo.

Hình ảnh có thể có: 1 người, đại dương và văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản