DHKT

CPA ÚC - WEBINAR VỀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

“Become a CPA Webinar with Personal Finance Talk”

- Thi gian: 14h30 - 16h00, 29.05.2020, th sáu.

- Link đăng ký: https://bit.ly/Personal_Finance_Talk_CPAAUSTRALIA

Hoch định nhng kế hoch - mc tiêu Tài chính cá nhân là mt trong nhng k năng quan trng nht ca nhân s tr tương lai, giúp bn thân có động lc mnh m trong công vic, cũng như xác định được rõ ràng hơn nhng đích đến tài chính ca cuc sng, đặc bit ngưỡng ca s T do Tài chính.

Chương trình được t chc bi CPA Úc dưới hình thc Webinar, cung cp nhng kiến thc hu ích v Hoch định Tài chính cá nhân cho sinh viên, đặc bit là các bn sinh viên khi ngành Kinh tế nói chung, cũng như sinh viên Khoa Kế Toán nói riêng. CPA Úc cũng là mt trong nhng đối tác quan trng ca Khoa Kế toán - Đại hc Kinh tế Đà Nng trong nhiu lĩnh vc hc thut liên quan.

Website chính thc ca CPA Úc: https://www.cpaaustralia.com.au/