DHKT

NGOẠI KHÓA HỌC THUẬT: VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

Sáng hôm nay, ngày 16/5/2020, ti hi trường A trường Đại hc Kinh tế - Đại hc Đà Nng, Khoa Kế toán và công ty TNHH Kim toán và Thm định giá AFA đã t chc bui sinh hot ngoi khóa hc thut v vai trò ca phân tích tài chính trong công tác kim toán, đồng thi gii thiu phương pháp tiếp cn kim toán cũng như cách áp dng các kĩ thut phân tích báo cáo tài chính.

Buổi sinh hoạt diễn ra vô cùng suôn sẻ với sự tham gia của các lớp 43K06.1,2 và 43K18.1,2,3,4,5. Tại đây, các bạn sinh viên còn được nghe chia sẻ từ Tổng Giám Đốc AFA Phạm Quang Trung và Báo cáo viên CPA Trần Thị Như Phương. Là những người từng trải, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, họ đã chia sẻ những bài học quý báu của bản thân, từ đó phần nào truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên.

Hy vọng rằng, với những thông tin và những kinh nghiệm được chia sẻ trong buổi sáng nay sẽ là bài học đáng quý, là hành trang giúp ích cho các bạn sinh viên trên con đường nghề nghiệp.